Wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowana kadra oraz specjalistyczny park maszynowy pozwalają nam realizować różnorakie prace budowlane dla przemysłu. Od małych obiektów z konstrukcji stalowych aż po duże prace budowlane. Za każdym razem wspólnie z klientem analizujemy zakres prac i oferujemy najlepsze rozwiązania dla konkretnego budynku.

W zakres naszych usług wchodzą m.in.:

  • roboty ziemne – wszelkiego rodzaju wykopy pod fundamenty i inną infrastrukturę instalacyjną
  • prace zbrojarskie – wykonanie i montaż zbrojeń budowlanych 
  • prace ciesielskie – wykonanie i montaż szalunków stropowych, ściennych i fundamentowych
  • usługi budowlane – murowanie ścian, tynkowanie, wykonanie ociepleń ścian wraz z wyprawą tynkową
  • kompleksowe wykonywanie małych i średnich budynków kubaturowych – np. stacje energetyczne 110/15 kV, pomieszczenia przeznaczone na urządzenia technologiczne np. pompownie
  • modernizacja i remonty istniejących budynków wraz z infrastrukturą – np. stacje energetyczne
  • kompleksowe wykonanie dróg i parkingów z kostki betonowej,
  • kompleksowe wykonanie infrastruktury na stacjach energetycznych – misy olejowe, drogi i place manewrowe, fundamenty pod aparaturę, płoty i ogrodzenia
  • montaż małych obiektu wykonanych z konstrukcji stalowych np. wiaty czy małe hale produkcyjne.