Naszą firmę tworzy zespół inżynierów i monterów, którzy łączą wiedzę i praktyczne doświadczenie zdobywane przez lata pracy. Dzięki temu jesteśmy w stanie podjąć się nawet najtrudniejszych projektów.

W zakresie dystrybucji energii elektrycznej oferujemy wykonanie wszystkich prac związanych z budową stacji rozdzielczych i rozdzielnic, modernizacji całych stacji oraz pojedynczych pól w zakresie wszystkich poziomów napięć.

 • zakupy i dostawa urządzeń dla wszystkich poziomów napięć wyłączników, odłączników odgromników, transformatorów 
 • montaż obwodów pierwotnych – oszynowania pól stacji 110/220 kV 110/15 kV oraz oszynowania rozdzielnic 15kV i 0,4 kV
 • prefabrykowanie fundamentów i konstrukcji wsporczych pod aparaturę WN 
 • przygotowanie prac budowlanych pod montaż konstrukcji wsporczych
 • konstrukcje aparatury WN – wyłączników, odłączników, przekładników prądowych i napięciowych ograniczników przepięć
 • montaż szafek kablowych 
 • wykonanie kanalizacji pod kable sterownicze
 • uruchomienie i sprawdzenie po montażu – testy aparatury i obwodów sterowania oraz weryfikacja działania pola z systemem DCS
 • pomiary elektryczne obwodów pierwotnych i wtórnych
 • dostawa i montaż rozdzielnic WN, SN i nN
 • przygotowanie ram posadowczych dla rozdzielnic SN i nN
 • pomiary kabli nN i SN
 • próby napięciowe rozdzielnic SN i nN.