Działamy już wiele lat w branży elektroenergetycznej wszystkich poziomów napięć, układów sterowania i automatyki. Nasz zespół posiada praktyczne doświadczenie w przygotowywaniu nawet najbardziej wymagających projektów w zakresie napięć 220kV, 110kV, 15kV i 0,4kV. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować wiele usług projektowych takich jak:

  • projekty stacji rozdzielczych WN w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych
  • projekty stacji transformatorowo-rozdzielczych, rozdzielnic SN  po stronie obwodów pierwotnych i wtórnych  
  • projekty nowych linii kablowych SN i nN oraz przekładek (przebudowy) wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i dokumentów
  • projekty instalacji sterowania i komunikacji dla energetyki
  • projekty instalacji sterowania i AKPiA dla procesów technologicznych oraz zakładów produkcyjnych
  • projekty instalacji wewnętrznych 0,4 kV: rozdziału energii elektrycznej, zasilania urządzeń, oświetleniowe
  • projekty instalacji zewnętrznych: zasilające oświetlenie parkingów oraz urządzeń zlokalizowanych w terenie
  • projekty instalacji zasilających budynki oraz obiekty przemysłowe zarówno napięciem SN jak i nN
  • projektowanie instalacji oświetleniowych budynków i terenów wraz z doborem opraw