APER SOLUTION realizuje kompleksowe instalacje elektroenergetyczne w zakresie zarządzania projektem, kompletacji dostaw materiałów i urządzeń, montażu instalacji elektroenergetycznych nN, SN i WN , testów i pomiarów pomontażowych, rozruchu, przekazania do eksploatacji.

Co robimy?

Dla małych instalacji domowych:

Projekty duże i średnie:

»   Przyłącza energetyczne gospodarstw domowych

»   Instalacje elektryczne mieszkań, domów oraz hal

»   Zamówienie materiałów 

»   Montaż rozdzielnic 

»   Renowacja lub wymiana instalacji

»   Instalacje Odgromowe

»   Usługi MINI koparką w tym wiercenie pod ogrodzenia

»   Montaż instalacji elektroenergetycznych nN, SN, WN
»   Rozruchy instalacji
»   Rozdzielnice
»   Instalacje Odgromowe
»   Trasy Kablowe

»   Usługi MINI koparką

Szybki Kontakt

APER SOLUTION sp. z o.o.

ul. Łukasińskiego 4/234

93-172 Łódź

 

T. +48 603 659 165

T. +48 798 952 931

 

E. biuro@apersolution.pl

NIP: 726 26 74 364 | REGON: 381 058 180 | KRS: 000 07 45 538