Nasza oferta dla sektora wytwarzania energii elektrycznej  dotyczy przede wszystkim elektrowni konwencjonalnych, wodnych, gazowych i jądrowych oraz elektrociepłowni konwencjonalnych i gazowych. Niezależnie od wielkości zakładu, jesteśmy gotowi podjąć się różnych prac – od przygotowania inwestycji, poprzez jej realizację, wykonanie prób i testów, zakończenie z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej. W ramach współpracy realizujemy m.in.

  • dostawa i montaż tras kablowych niezbędnych do budowy infrastruktury energetycznej obiektu
  • dostawa i montaż kabli energetycznych WN SN i nN oraz kabli sterowniczych i sygnałowych zgodnie z wymaganiami norm i ochrony PPOŻ,
  • dostawa i montaż rozdzielnic SN i nN 
  • dostawa i montaż szaf sterowniczych, skrzynek sterowania lokalnego itp.
  • dostawa i montaż niezbędnej aparatury do realizacji prac – czujniki, aparatura łączeniowa 
  • prace przygotowawcze pod posadowienie rozdzielnic,
  • pomiary, próby napięciowe, sprawdzenie działania urządzeń wraz z systemem DCS,
  • pomiary pomontażowe kabli, przewodów i rozdzielnic